A baker from Košice had an idea on how to help Ukrainians. How can you help him with that?

Since the beginning of the war, several thousands of Ukrainians have crossed the Slovak-Ukrainian border, mostly with only a plastic bag, while a large part of them have arrived in Košice. The owner of the bakery, Henrich Burdiga, founder of the "Bread for Ukraine" project, to which you can also contribute, decided to help these refugees.

"It is a very simple project of a direct help to feed people in need who are fleeing the war," explains the owner of UNI Bakery, Košice, Henrich Burdiga. There are children, mothers, but also seniors among these people. "There are many of their stories, most of which I remember about one of the first ones, a mother with her 8-year-old son and a 14-year-old daughter. They stood completely silent or rather eerily silent. They didn't want to talk, a little 8-year-old son was the most willing to talk, " the owner of the bakery also met the family with a mother's friend, who eventually retold the story, and who came to work with her children for her," they ran straight from work with one plastic bag and a small a sports bag, which her friend hastily packed. All their life packed in one plastic bag. I still have that picture in front of my eyes. The journey took three days, with seven people in a car and X hours at the border. " vysvetľuje majiteľ Pekárne UNI, Košice Henrich Burdiga. Medzi týmito ľuďmi sú deti, matky, ale aj seniori. „Ich príbehov je veľa, najviac mám v pamäti asi jeden z prvých, a to mamičku s jej 8-ročným synom a myslím 14-ročnou dcérou. Stáli úplne ticho alebo skôr až strašidelne ticho. Nechceli hovoriť, najviac sa asi osmelil malý 8-ročný syn,“ majiteľ pekárne stretol rodinu aj s kamarátkou matky, ktorá tento príbeh nakoniec prerozprávala, a ktorá pre ňu prišla do práce s jej deťmi, „utekali rovno z práce s jednou igelitkou a malou športovou taškou, ktorú jej narýchlo zbalila kamarátka. Celý život zbalený do igelitky. Ten obraz mám pred očami doteraz. Cesta trvala tri dni, sedem ľudí v aute, X hodín na hraniciach.“

Podľa jeho slov sú toto situácie, kedy nemôžete nepomôcť. Nepomohol len on, ale aj jeho kamaráti, rodina a zamestnanci: „Bola to jedna správa nášho obchoďáka, ktorá začala žiť svojím životom medzi zamestnancami u nás v pekárni.  V priebehu ani nie hodiny sme pre túto rodinu mali prisľúbeného ďaleko viac, ako bolo treba v danom momente. Bolo to úžasné, taká solidarita, empatia, súdržnosť, snaha pomôcť. Jednoducho odrazu sme boli na vlne pomoci.“ Projekt Chlieb pre Ukrajinu je o pomoci, ktorú pre ľudí z Ukrajiny poskytujú ľudia a firmy.

Projekt vznikol na kolene a „cez noc“

Tento projekt vznikol preto, aby ľahko dokázali pomáhať aj naďalej: „Pôvodne ma oslovilo mesto Košice, či by sme ako pekáreň UNI vedeli pomôcť. My sme však už pár dní predtým s kamarátmi, rodinou a za už spomínanej pomoci našich zamestnancov pomohli štyrom rodinám zabezpečiť ubytovanie a ďalšie nevyhnutné veci. Keď sme následne s kolegami z našej pekárne videli realitu aj na stanici, deti, ktoré spia na karimatkách medzi stoličkami na podlahe, utrápené matky, reakcia bola okamžitá.“

Pekáreň UNI utečencom na stanici a v hotspote pri Červenej Hviezde venovala najprv niekoľko sto kusov pečiva a chleba. To sa však po pár hodinách minulo a bolo im okamžite jasné, že toto bude potrebovať oveľa väčší záber a to z každej strany. Pekáreň UNI už pred pár dňami prekročila hranicu 15-tisíc kusov venovaného pečiva a chleba. Z Ukrajiny však prichádzali stále ďalší a ďalší ľudia. Pekáreň UNI by takýto nápor utečencov sama dlhodobo nezvládala. Preto sa rozhodli natočiť video na Facebook a YouTube, na ktoré pozitívne reagovalo veľké množstvo ľudí a neskôr aj firmy.

„Ako to býva, následne niekoľko nadšencov dalo hlavy dokopy, pridalo sa zopár ďalších ľudí, ktorí bezplatne pohli s videom, konkretizoval sa zámer, grafika, web a mnoho ďalších vecí, ktoré bežný človek nevidí. V podstate takto na kolene a „cez noc“ vznikol projekt Chlieb pre Ukrajinu,“ vysvetľuje majiteľ Pekárne UNI, Košice.

Pomôcť môže každý sumou, pre ktorú sa sám rozhodne

Pomôcť deťom, matkám, seniorom môže ktokoľvek. Môže tak pomôcť pomáhať pekárni UNI nasýtiť ľudí, ktorí sú v núdzi a utekajú pred vojnou. Záujemcovia môžu pomôcť prispením a to veľmi jednoduchým spôsobom, a to kedykoľvek na stránke chliebpreukrajinu.sk: „Zatiaľ to funguje jednoducho cez QR kód alebo payme, ale o pár dní to bude verím možné aj cez platobnú bránu Slovenskej sporiteľne. Finalizujeme aj túto možnosť.“ Peniaze, ktorými sa ľudia rozhodnú prispieť, prídu na transparentný účet, ktorý si môžu skontrolovať. Všetky vyzbierané príspevky budú použité výlučne na úhradu nákladov spojených s výrobou chleba a pečiva pekárne UNI Košice pre ľudí z Ukrajiny utekajúcich pred vojnou.

Podľa slov majiteľa môže pomôcť každý sumou, ktorú si môže dovoliť alebo pre ktorú sa rozhodne: „Šlo nám o to, aby sa vytvoril koncept, ktorý bude ľahko zrozumiteľný, adresný, preto sme to navrhli tak, že prispieť môže úplne každý človek. Prispieť môže jednej, dvom alebo ak chce aj piatim rodinám, jednoducho sa každý môže rozhodnúť, koľko prispeje. Chlieb nie je len obyčajný chlieb. V tomto prípade je to hlavne možnosť nasýtiť rodinu v núdzi. Je to veľký dar od každého človeka, ktorý svojim príspevkom môže pomôcť.“

Chlieb a pečivo sa distribuuje aj do centra pomoci pri Červenej Hviezde pri železničnej stanici. Pekáreň UNI venuje pečivo aj na ďalšie miesta, kde sa nachádzajú ľudia v núdzi a utečenci, ale aj pre charity. Chlieb a pečivo neputuje len pre utečencov z Ukrajiny, ale napr. aj bezdomovcom v Oáze v Bernátovciach: „Radi by sme počet miest, kde sú chlieb a pečivo potrebné, ďalej rozšírili. Aj tomu môže pomôcť práve náš projekt chliebpreukrajinu.sk.

ZDROJ: Zuzana Lajčiaková – KošiceDnes.sk

Пекар із Кошиць придумав, як допомогти українцям. Як ви можете допомогти йому в
цьому?

З початку війни словацько-український кордон перетнуло кілька тисяч українців, переважно лише з одним поліетиленовим пакетом, значна частина з них прибула до Кошиць. Допомогти цим біженцям вирішив і власник пекарні Генріх Бурдіга, який вирішив створити проект «Хліб для України», до якого ви також можете зробити свій внесок.

«Це дуже простий проект прямої допомоги, щоб нагодувати нужденних, які тікають від війни», – пояснює власник пекарні UNI Кошице Генріх Бурдіга. Серед цих людей є діти, матері, а також люди похилого віку. «Є багато їхніх історій, більшість з яких я пам’ятаю але одну з перших дуже запамятав, про маму з 8-річним сином і здається 14-річною донькою. Вони стояли зовсім мовчазні, точніше моторошно мовчазні. Розмовляти не хотіли, мабуть боялися, найбільше відважним був малий 8-річний син», власник пекарні зустрів родину з подругою мами, яка врешті-решт розповіла їх історію, і яка прийшла по маму з дітьми на роботу.  «Втікали прямо з роботи з одним пакетом і маленькою спортивною сумкою», які поспіхом упакувала її подруга. «Все життя упакованe у поліетиленовий пакет. У мене досі ця картина перед очима. Дорога тривала три дні, семеро людей в машині, X годин на кордоні»…  

За його словами, це ситуації, коли неможливо не допомогти. Допоміг не лише він, а й його друзі, родина та співробітники: «Це одне повідомлення від нашого торгового центру, яке почало жити своїм життям серед працівників нашої пекарні. Менш ніж за годину ми пообіцяли цій родині набагато більше, ніж було необхідно на той час. Це було надзвичайне, така солідарність, співпереживання, згуртованість, прагнення допомогти. Ми раптом потрапили на хвилю допомоги». «Проект «Хліб для України» — це допомога, яку люди та компанії надають народу України».

Проект створювався на колінах і «за одну ніч».

Цей проект був створений для того, щоб ми могли легко продовжувати допомагати: «Спочатку місто Кошице запитало мене, чи можемо ми допомогти як пекарня UNI. Проте кілька днів тому ми бже були з друзями та родиною готові допомагати, і також за допомогою наших співробітників, згаданих вище, ми допомогли чотирьом сім’ям забезпечити житло та інші необхідні речі. Коли ми з моїми колегами з нашої пекарні згодом побачили реальність на вокзалі, дітей, які спали на килимках між стільцями на підлозі, змучених болем сердець матерів, реакція була миттєвою».

Пекарня UNI спочатку пожертвувала біженцям кілька сотень буханок хліба, які знаходились поблизуна вокзалу у гарячій точці  центру допомоги «Червеної Зірки». Однак це за декілька годин розібралося, і їм відразу стало зрозуміло, що для цього знадобиться набагато більший об’єм допомоги з різних сторін. Вже кілька днів тому пекарня УНІ  перевищила ліміт за 15 000 буханок хліба, проте з України приїжджало все більше людей. Тому вирішили зняти ролик у Facebook та YouTube, на який позитивно відгукнулась велика кількість людей, а згодом і компанії.  

«Як завжди, кілька ентузіастів зібралися, долучилися ще декілька людей, які безкоштовно хотіли допомогти записати відео, графіку, Інтернет та багато інших речей, які пересічна людина не бачить. В принципі, таким чином на колінах і «за ніч» створювався проект «Хліб для України», — пояснює власник пекарні УНІ, Кошице.

Кожен може допомогти сумою, яку вважайє за потрібне дарувати.

Так може допомогти дітям, мамам, пенсіонерам. Це може допомогти пекарні UNI нагодувати людей, які потребують і тікають від війни. Зацікавлені сторони можуть допомогти, зробивши внесок у дуже простий спосіб, у будь-який час на веб-сайті chliebpreukrajinu.sk:  “На разі це працює дуже просто через QR код або payme, ми також розглядаємо варіант і надіємося що через декілька днів це буде можливо через платіжний рахунок банку Словенскей Спорітельнє (Slovenskej sporiteľne). Гроші, які люди вирішують внести, надходять на прозорий рахунок, який вони можуть перевірити. Усі зібрані внески будуть використані виключно на покриття витрат, пов’язаних з виробництвом хліба та випічки хлібозаводу UNI Koшice для людей з України, які втікають від війни.

За словами власника, будь-хто може допомогти сумою, яку може собі дозволити або вибрати: «Ми хотіли створити концепцію, яку було б легко зрозуміти, адресну, тому ми розробили її так, щоб кожен міг зробити свій внесок. Люди можуть допомогти одні, двом або, якщо хочуть, і п’ятьом сім’ям, кожен може вирішити, скільки він внесе, щоб допомогти іншим. Хліб – це не просто звичайний хліб. В даному випадку це переважно можливість прогодувати нужденну сім’ю. Це чудовий подарунок від кожного, хто може допомогти».

Хліб і випічку ми також постачаємо до центру допомоги «Червона зірка» який знаходиться біля вокзалу. Пекарня UNI також дарує випічку іншим місцям, де знаходяться люди, які потребують допомоги та біженці, а також на благодійні організації. Хліб і випічка йдуть не лише для біженців з України, а напр. також бездомним в Оазисі в Бернатівцях: «Ми хотіли б наш хліб постачати і до інших місць, їх кількість розширювати, там де це потрібно. У цьому може допомогти і наш проект chliebpreukrajinu.sk»

en_GBEnglish